Stačí dať LIKE našej fanpage stránke, zdieľať a komentovať

 

Názov súťaže:

BULHARSKO – Lajkuj, zdieľaj , vyhraj ! Súťaž o dovolenku pre 1 osobu  v Bulharsku v penzióne Janina v termíne 227.8.-3.9.2017.

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook ďalej len "miesto konania súťaže").

Trvanie súťaže:

Súťaž prebehne od  23.7.2017 do 31.7.2017

Organizátor súťaže:

VEVA travel, s.r.o, Alžbetina 5, 040 01 Košice, IČO: 32473991 , IČ DPH:SK2022512261

Spracovateľ osobných údajov:

VEVA travel, s.r.o, Alžbetina 5, 040 01 Košice, IČO: 32473991 , IČ DPH:SK2022512261

Podmienky účasti v súťaži :

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj Facebook  účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook uvedené na www.facebook.com/terms.php. 

Pravidlá súťaže:
- zdieľaj súťaž, daj "like" na našu stránku
- označ v komentári min. 5 priateľov , ktorí takisto dajú "like" na našu stránku a zdieľajú náš súťažný obrázok

Spôsob určenia víťazov: 

Vyhráva náhodne vybraný komentár a like  do 31.7.2017". Výherca bude uverejnený na našej stránke a prostredníctvom statusu.

Uverejnenie víťaza:

Víťaz bude oficiálne vyžrebovaný náhodnou formou zo zúčastnených súťažiacich a to nasledujúcim spôsobom: všetky komentáre a like budú uložené do systému . Zo systému náhodným spôsobom vyberieme výhercu. Našej spoločnosti záleží na transparentnosti výhry , preto video zo žrebovania bude zverejnené na našej stránke . Zverejnením komentára a like, súťažiaci schvaľuje tieto pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:

Súťažiaci musí:

- byť fanúšikom FB stránky https://www.facebook.com/veva-travel-119047608125188/

- mať vek minimálne 18 rokov,

- označiť minimálne  5 priateľov, ktorí tiež lajknú náš fanpage a zdieľajú súťažný obrázok

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook  vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook ).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti VEVA travel, s r.o. ako usporiadateľa a organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná  k sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže je oboznámený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook.

 V Košiciach 20.7.2017                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                  VEVA travel, s r.o.